The Dubs knew all along and they didn’t even try

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz